TEA House

Thông tin dự án

Khách hàng: Mr. Bo

Địa chỉ: TP. Bảo Lộc, Lâm Đồng

Hạng mục: Thiết kế kiến trúc - nội thất

Năm: 2022