S Villa

Thông tin dự án

Khách hàng: Công ty Shanghai Resort

Địa chỉ: Cambodia

Hạng mục: Thiết kế trọn gói

Năm: 2017