MS NGA'S ARPARTMENT

Thông tin dự án

Khách hàng: Ms. Nga

Địa chỉ: Chung cư Saigon Pearl

Hạng mục: Thiết kế nội thất

Năm: 2021