Mr. Lộc's Villa 2

Thông tin dự án

Khách hàng: Mr. Đồng Văn Lộc

Địa chỉ: TP. Vũng Tàu

Hạng mục: Thiết kế kiến trúc

Năm: 2016

osdesign - thiết kế kiến trúc, nội thất và thi công xây dựng

osdesign - thiết kế kiến trúc, nội thất và thi công xây dựng

osdesign - thiết kế kiến trúc, nội thất và thi công xây dựng

osdesign - thiết kế kiến trúc, nội thất và thi công xây dựng