G HOUSE

Thông tin dự án

Khách hàng: Mr. Giang

Địa chỉ: Tp. Biên Hoà

Hạng mục: Thiết kế kiến trúc - nội thất

Năm: 2021